සමාගම ගැන

කීර්තිය බිම් ඇතුරුම් උතුරු චීනයේ කඩදාසි බිම් ඇතුරුම්, Chiping, උළුවහු, MDF සහ HDF මණ්ඩල සඳහා නිෂ්පාදන පදනම 2006 දී ආරම්භ කරන ලදී. අපේ නිෂ්පාදන පර්යේෂණ සඳහා ඒකාබද්ධ බිම් ඇතුරුම් නිෂ්පාදක, තාක්ෂණය නව නිපැයුම්, විකුණුම් සේවාවක් වන අතර අප ලෝකයේ දියුණු වෘත්තීය මහලේ නිෂ්පාදන පේලි අයිති. සංවර්ධනය සහ නව නිපැයුම් වසර දහයකට වැඩි කාලයක් සමග, අපේ නිෂ්පාදන ඉතා හොඳ පිළිගැනීමක් දිනා,

අපේ පුවත් ලිපි සඳහා දායක වන්න

අපගේ නිපැයුම් සහ pricelist ගැන පරීක්ෂණ සඳහා, කරුණාකර අප වෙත ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය අත්හැර අපි පැය 24 ක් තුළ ස්පර්ශ වනු ඇත.

අපිව අනුගමනය කරන්න

අපගේ සමාජ මාධ්ය මත
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • hah
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!